Tagמשה רבנו

מדוע ה’ לא ריפא את משה רבינו?

מ

אלוקים בוחר במנהיג עם יכולות חיצוניות מוגבלות כדי שיוביל את העם לחירות. בשונה מהאבות, תפקידו של משה היה לשדד את מערכות הטבע ולהוכיח את מציאות ה' בעולם במעשים כבירים, ולא בהסברים.

נוכח נפקד

נ

מדוע שמו של משה בפרשתנו נעדר, וכך שמו של הקדוש ברוך הוא ממגילת אסתר. על מה מצביעה ההיעדרות?

חיפוש

תגיות:

you're currently offline