Tagנישואין

ההבדל בין אדם נשוי לרווק

ה

שני אנשים יוצאים לדרכם ונתקלים בהתנגדות. את משה מצילה ציפורה אישתו, ולבלעם לא היה מי שיאמר: "עצור!". על השינוי המהותי שמביאים חיי הנישואין לאדם.

חיפוש

תגיות:

you're currently offline