Tagרבי

לחגוג את יום ההולדת של הרבי!

ל

במשך שנים ארוכות נמנע הרבי לחגוג את יום הולדתו ברבים. עם השנים החל לציין את היום באמצעות עריכת התוועדויות פומביות והצעות מעשיות לפעולות ומעשים טובים הקשורים עם יום הולדתו.

‘המעז מנצח’

&

המרגלים נשלחו כדי לזהות את הסנטימנט והמורל בקרב העמים, לקראת כיבושם במלחמה. כי את הקרב מנצחים הלוחמים שרוחם גבוהה יותר.

כל נדרי: שטא טאקוי חב״ד

כ

מדוע שלוחי חב"ד מצויים בלב סערות עולמיות באוקראינה, סין, ולאחרונה גם בפלורידה. מהי מהותו של רבי בישראל, וכיצד הדבר מתבטא במסירות נפשם של חסידיו השלוחים

עצה מבריקה?

ע

יתרו לא הבין שמשה איננו שופט רגיל, אלא ה'רבי' של עם ישראל, וכשאלו עמדו במחיצתו – רוב המריבות נפתרו מאליהן, שכן לצד נוכחותו הרוחנית הגבוהה, הסכסוכים הקטנוניים התגמדו והתפוגגו.

חיפוש

תגיות:

you're currently offline