Tagרבי

‘המעז מנצח’

&

המרגלים נשלחו כדי לזהות את הסנטימנט והמורל בקרב העמים, לקראת כיבושם במלחמה. כי את הקרב מנצחים הלוחמים שרוחם גבוהה יותר.

כל נדרי: שטא טאקוי חב״ד

כ

מדוע שלוחי חב"ד מצויים בלב סערות עולמיות באוקראינה, סין, ולאחרונה גם בפלורידה. מהי מהותו של רבי בישראל, וכיצד הדבר מתבטא במסירות נפשם של חסידיו השלוחים

עצה מבריקה?

ע

יתרו לא הבין שמשה איננו שופט רגיל, אלא ה'רבי' של עם ישראל, וכשאלו עמדו במחיצתו – רוב המריבות נפתרו מאליהן, שכן לצד נוכחותו הרוחנית הגבוהה, הסכסוכים הקטנוניים התגמדו והתפוגגו.

“סע לכלא, מיד”

&

מהו רבי? ברגעים אישיים ונעלים, הרבי דואג לאדם בודד ומדוכא שהתייאש מחייו, לזוג הורים חשוך-בנים, כדי לתמוך ולסייע.

חיפוש

תגיות:

you're currently offline