Tagשואה

מדוע מלחמת ששת הימים עוררה יותר מהשואה? 

מ

כיצד הם שתקו? כשמתעניינים אצל יהודים מבוגרים בארצות הברית מתי הם שמעו לראשונה על זוועות השואה, הם משיבים בדרך כלל שרק אחרי המלחמה התחילו לדלוף הסיפורים על ההתרחשויות הנוראות באירופה. במשך שנות המלחמה, הם אמנם ידעו שמשתוללת מלחמה גדולה וידעו שבכללות היהודים סובלים, אבל לא ידעו יותר מזה.  לפני שנים הופיע ספר בשם  “נקבר על ידי ה’טיימס’ – השואה והחשוב שבעיתוני...

מסמכים מול עדויות חיות – למי נאמין?

מ

את תופעת מכחישי השואה אנו דוחים באמצעות עדויות חיות מהניצולים שנכחו שם בעצמם, וראו את הזוועות שהתרחשו.
באותה דרך יש להביט על 'ממצאים' ו'הוכחות' שונות שאינם מתאימות למסורת היהודית: לכל הוכחה יש פרכה, ולכל ממצא ארכיאולוגי יהיה אחר כנגדו. רק דבר אחד עומד מעל הכול: מסורת שעוברת מאדם לאדם, ואותה לא ניתן להכחיש.

להשתחרר מהקיבעון

ל

היהודים במצרים, כמו גם היהודים בגרמניה, התקשו לחלץ את עצמם מהסכנה והקושי. קשה לשנות הרגלים ולצאת מהמסגרת אליה אנו מקובעים ומורגלים. כאן מגיעה התורה ומצווה עלינו 'לצאת ממצרים' בכל יום.

אופטימי חסר תקנה

א

סיפור חייו של ניצול השואה אדי ג'אקו הוא סמל לסיפור ההישרדות של העם היהודי. במקום לשקוע בקשיי העבר, מורים הנביאים והחכמים לעם לבנות את חייהם מחדש ולהביט באופטימיות קדימה. בימים בהם אנו מתאבלים על חורבן בתי-המקדש, אנו מתמקדים בלימוד והכנות לקראת בנייתם מחדש, במהרה בימינו אמן!

חיפוש

תגיות:

you're currently offline