Tagשידוך

5,000 הורים מאמצים

5

עובדה מופלאה: בשעה שאליעזר מגיע עם 'שידוך' ליצחק, עוסק יצחק במציאות שידוך עבור אביו, אברהם. זו אולי הסיבה, שהשידוך של יצחק התקדם במהירות, כי כשמתאמצים לסייע לאדם אחר, זוכים בעצמנו להיענות בתחילה.

כשמגיע לשידוכים כסף מדבר…

כ

אברהם מוצא דרך מקורית לשכנע את רבקה להסכים לשידוך עם יצחק: היא תקבל את רכושו כעת, ולא תסתפק בהתחייבות בלתי וודאית, לקבל את ירושת אברהם בעתיד הרחוק. 'טיפ' מהשידוך הראשון בהיסטוריה.

חיפוש

תגיות:

you're currently offline