Tagשליחות

שינדלר השתתף בהתוועדות של הרבי

ש

רבים שואלים 'מה סוד ההצלחה של חב"ד'? דרכו של יצחק הייתה עשייה מתמדת ועקבית. אל מול הכישלון הוא סרב להיכנע וחפר שוב בלבות האנשים, באותה השיטה של אביו וכך הצליח לקיים את מפעליו של אברהם בהפצת האמונה בה'.

הניגון מדוקשיץ

ה

רק לאחר חטא העגל והתשובה שבאה בעקבותיו, שהוכיחה כי גם אלו שנפלו למטה מסוגלים לשוב בחזרה, מגיע חג הסוכות שבו השמחה שלימה.

כל נדרי: שטא טאקוי חב״ד

כ

מדוע שלוחי חב"ד מצויים בלב סערות עולמיות באוקראינה, סין, ולאחרונה גם בפלורידה. מהי מהותו של רבי בישראל, וכיצד הדבר מתבטא במסירות נפשם של חסידיו השלוחים

‘המהפך’

&

מילה אחת בלבד שנאמרת למשה מספיקה לו כדי לאזור את כל הכוחות, ולהציב אולטימטום שחולל מהפך והותיר את עם ישראל בחיים, לאחר מעשה העגל.

טרור בטקסס

ט

טרוריסט נכנס לטמפל בטקסס ולקח ארבעה בני ערובה, ביניהם את הראביי של הקהילה. ובמקום נידח באריזונה בחור חב"די פוגש בן-דוד אובד, שמעולם לא הכיר.

‘עלי ועל צווארי’

&

לאחר מלחמת יום כיפור שלח הרבי שליחים לצפת ולירושלים; בבבל יוזם רב סדר לימוד שדרש מהתלמידים לצאת לבית המדרש בחשכת הליל ובפרשתנו רבקה משדלת את יעקב לפעול בעורמה כדי לקבל את הברכות. בכל אחד מהמקרים, היו שהעלו חששות אם ישנה סכנה בדבר, אולם תשובתם של כל המנהיגים הללו הייתה ברורה - אני לוקח את האחריות.
גם לנו אסור לברוח מאחריות ועלינו ליטול יוזמה ולדאוג לחיזוק היהדות בסביבתנו.

חיפוש

תגיות:

you're currently offline