באיזה ‘יום’ נולדת

ב

בפנקסו של רבי יהושע נמצאה תחזית שרלוונטית לכל אחד מאיתנו: לפי היום בשבוע שבו נולדנו נדע באלו תכונות הצטיינו במיוחד. מאחר ולכל יום יש סגולה מיוחדת, עלינו לנצל כל יום בלהשקיע ולהצטיין בתחום המיוחד שמאיר בו: יש יום של מזל ויש יום של חסד.


זה לא סתם עוד יום בשבוע…

באיזה יום נולדת? מי שיודע שישמור את האינפורמציה הזאת לעצמו. בהמשך גם תדעו מדוע.

השבוע שוב מתחילים לקרוא את התורה מבראשית וזה נשמע קצת משעמם ומיותר לקרוא שוב מה ברא ה׳ בכל יום ויום.

לכאורה, נשאלת השאלה, מה זה משנה בדיוק מה ברא הקב”ה ביום שני או ביום שלישי. לכאורה, זה לא רלוונטי בכלל ולא נוגע למעשה בפועל. וכי התורה באה לספר לנו סיפורים? אבל כנראה, כך מסתבר, שזה כן משנה ויש לכך משמעות מעשית.

קודם כל, בואו ונזכיר לעצמנו שוב מה ברא ה׳ בכל יום:

ביום הראשון הוא ברא אור וחושך, ביום השני הפריד את המים ונהיו שמים, ביום השלישי ברא את כל הדשאים, ביום הרביעי תלה ה׳ את המאורות, ביום חמישי את הדגים, שרצים ועופות, ביום השישי החיות והאדם.

בא התלמוד ואומר דבר מעניין: הדברים שנבראו ונוצרו בפעם הראשונה כשהעולם נברא, זאת אומרת מה שנברא באותו יום יש לזה השפעה על אלו שנולדים באותו יום ואפילו 5781 שנים לאחר בריאת העולם – מה שקרה באותו יום בפעם הראשונה יש לזה השפעה עד לסוף כל הדורות!

באיזה יום נולד מנהיג, ואיזה יום הוא טוב לביזנס

הגמרא מספרת במסכת שבת (קנ״ו ע״א) שבפנקסו של רבי יהושע בן לוי כתוב דבר מעניין מאוד: 

יום ראשון:

מי שנולד ביום ראשון יהיה מנהיג. הוא עשוי להיות מנהיג טוב וחיובי, רב של קהילה או שהוא יכול לעמוד בראש מאפיה. אבל ברור שהוא יהיה מנהיג. מדוע? אומרת הגמרא כי ביום הראשון היה ההתחלה של הכל, יום ראשון בשבוע מנהיג את שאר ימות השבוע.

יום שני:

מי שנולד ביום שני יהיה “רגזן” וקפדן, כך אומרת הגמרא. הפירוש הוא שהוא יהיה אדם שיהיה קל יותר להרגיז אותו, הוא יותר סנסטיבי לזה, דהיינו אדם שנוטה יותר להיכנס לוויכוחים ולמריבות, משום שביום שני הקב״ה חילק והפריד בין המים העליונים ובין המים התחתונים. עד אז כל העולם כולו היה מכוסה במים, כמו שהמדרש אומר: “נטל הקב״ה כל מי בראשית ונתנם חצים ברקיע וחציים באוקיינוס…”, ומוסיף המדרש ואומר: “ולמה אין כתיב בשני כי טוב לפי שבו נברא המחלוקת” (מהרש״א).

יום שלישי:

מי שנולד ביום שלישי הוא בר מזל. הגמרא אומרת שמי שנולד באותו יום יהיה אדם עשיר, שכן ביום שלישי נבראו העשבים שהם גדלים מהר ובלי הרבה עבודה והשקעה, וקוצים גדלים מעצמם לגמרי. עד״ז אדם שנולד ביום שלישי יותר קל לו לעשות כסף קל; מה שלוקח לרעהו לעשות במשך שנה תמימה – הוא עושה בשבוע אחד… על אנשים כאלה נוטים לומר: אצלו הכסף גודל על העצים…

יום רביעי:

מי שנולד ביום זה עשוי להיות “חכם”, טיפוס שמקבל את הציונים המעולים ביותר בבית הספר, שיסיים את הקולג׳ בהצטיינות, וכאילו לא די בכך, הוא גם ‘נהיר’, דהיינו, יהיו לו פנים מאירות. מדוע? משום שביום זה “נתלו המאורות”, הקב״ה העמיד את השמש והירח במקומם והם התחילו להביא אור לעולם, זה היום שיש בו הדגשה על אור והתורה נקראת אור. אנשים שאינם מלומדים נקראים אנשים המהלכים בחושך, משא״כ אדם מלומד – מאיר לכולם את הדרך.

יום חמישי:

הנולד ביום חמישי יהיה גומל חסדים מעצם טבעו. טוב לב, ואיש חסד שתדיר ישמח לעזור לזולתו, ויהיה אדם בעל לב רחב, שכן, ביום החמישי לבריאת העולם ברא הקב״ה את הדגים ואת העופות וזוהי הפעם הראשונה שהקב״ה בירך משהו מתחילת הבריאה. הקב”ה גמל איתם חסד בזה שהוא העניק להם ברכה מיוחדת שיפרו וירבו, בגלל שהרבה מהם נכחדים, ה׳ נתן להם ברכה “שלא יהיו חסרים”. בנוסף לכך, המזון של הדגים והעופות קלים יותר להשגה עבורם. כלומר, הקב״ה עשה אתם חסד גדול שיהיה להם קל יותר להשיג את מזונם. עד״ז אדם שנולד ביום חמישי הוא כמו שהקב״ה היה באותו יום: גומל חסדים.

יום שישי:

מי שנולד ביום שישי יהיה אדם ממהר, מחוסר זמן, שתמיד אצה-רצה לו הדרך ושעתו אינה מספיקה לו. יום שישי הוא יום שכולם ממהרים בו, מנסים להספיק את הכול לפני כניסת השבת. אפילו הקב״ה גמר את עשייתו ממש ברגע האחרון של יום שישי. אדם שנולד ביום זה עשוי להיות אדם שמסיים את עיסוקיו תמיד ברגע האחרון ממש. תמיד שמגיע מתנשף לכל מקום, הוא זה שעולה האחרון על המטוס, תמיד ממהר ותמיד מגיע ברגע האחרון. כל אחד מאיתנו בוודאי מכיר כמה טיפוסים כאלה…

שבת:

ואז מגיע יום שבת. מי שנולד בשבת אומרת עליו הגמרא: ״קדישא רבא יתקרי״ – הוא יהיה אדם פרוש וקדוש, כי כתוב בתורה “ויברך אלקים את יום השבת ויקדשהו”. ה׳ הכניס קדושה מיוחדת ליום הזה עד כדי כך שזה משפיע על כל מי שנולד ביום זה.

לקחת את הטוב שבכל הימים

בחסידות מבואר שבכל שבוע העולם נברא מחדש ולכן לכל יום בשבוע יש את התכונה המיוחדת שמאפיינת אותו מאז בריאת העולם, ולכן הוא יום מסוגל יותר להצליח בתכונה שלו.

ולפיכך על כל אחד מאיתנו להוסיף באותו יום בתכונה שבו מתייחד היום הזה. למשל, בשבת זה קל, שהרי כולנו באים לבית הכנסת ואנו מוסיפים קדושה ביום הזה. על-דרך-זה אדם צריך לעשות לעצמו מנהג קבוע שבכל יום חמישי יוסיף במעשה חסד וצדקה, שכן היום הזה מסוגל לגמילות חסדים.

יום רביעי למשל זהו יום מסוגל ללימוד התורה בשופי, ומעניין: רוב השיעורים בעולם מתקיימים פעמים רבות ביום שלישי בלילה שזה למעשה כבר יום רביעי, או ביום רביעי עצמו.

ביום שלישי אתה יכול להרשות לעצמך להיות קצת יותר אגרסיבי בעסקים או בהשקעות, כי זה יום שמסוגל יותר להצלחה בעסקים. העיקר הוא, שביום שני יש להיזהר מאוד לא להרגיז את אשתך, כי אפילו אם היא לא נולדה ביום שני – אתה מסוגל לקבל בשיניים… ראו הוזהרתם…

לפרסום רעיונות, הארות וסיפורים בנושא, אנא שלחו אותם כאן למטה

חיפוש

תגיות:

you're currently offline