סגולה לשידוך

ס

אנשים תרים אחר סגולות רבות למציאת שידוך. בפרשתנו אנו קוראים שאברהם שאב ביטחון גמור שאליעזר עבדו ימצא שידוך מתאים ליצחק, כי אברהם הסיק שפרסום שם ה’ והפצת האמונה על ידו בעולם יזכו את בנו בשידוך ראוי.  

סגולות פופולריות למציאת שידוך 

אלפי רווקים ורווקות בעולם זקוקים לשידוך. גם ההורים שלהם מודאגים מכך שילדיהם עדיין לא מצאו את הזיווג שלהם. רבים מהם מחפשים איזו שהיא סגולה שהם יכולים לעשות כדי לזרז את התהליך של מציאת בן או בת זוג. 

כוס לחופה אחת הסגולות שקראתי לאחרונה זה לקנות כוס זכוכית חדשה שזו תהיה הכוס שאותה ישברו מתחת לחופה. דהיינו, בקניית הכוס עושים כלי לברכה. זוהי הכנה גשמית כדי שהברכה תתממש. 

טלית לחתן המנהג הוא שהורי החתן קונים זוג פמוטים לכלה, והורי הכלה נותנים לחתן טלית. ולכן כסגולה לשידוך, הכלה או הוריה קונים טלית לחתן העתידי, ובזה הם עושה כלי גשמי לקבלת הברכה. 

עמוקה בתקופת סוף בית שני חי התנא ר׳ יונתן בן עוזיאל. אותו תנא קבור בסמוך לעיר צפת ליד היישוב עמוקה שבגליל. מקובל שתפילה על קברו היא סגולה למציאת שידוך. 

שכר לימוד ישנה סגולה (שמיוסדת על המדרש) לממן את שכר הלימוד לתקופה מסוימת של ילד בבית ספר יהודי. בתקוה שה׳ יעזור לו שהוא ימצא את זיווגו ויזכה לשלם את השכר לימוד עבור הילדים שיולדו לו אחרי הנישואים. 

כסא הכלה ישנה סגולה שכל מי שרוצה למצוא את זיווגה שתשב על כיסא הכלה, אבל מה שיותר אפקטיבי זה לשמח חתן וכלה שזוהי מצוה גדולה, ובזכות זה, מדה כנגד מדה, הקב״ה ישמח אותו בשמחת חתן וכלה. 

סגולות במספר 40 ישנם כל מיני תפילות שהמכנה המשותף שלהם שצריך לומר אותם במשך ארבעים יום רצופים. זה מיוסד על מאמר חז״ל ״אמר רב ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני״ (סוטה ב,א). ולכן יש סגולה לומר ארבעים יום רצופים את ״שיר השירים״ שמדבר על אהבה. או לומר במשך ארבעים יום את ״שירת הים״, שזה מיוסד על מה שחז״ל שאומרים ״קשה לזיווגן כקריעת ים סוף״, דהיינו, שלשדך שני אנשים זה נס כמו קריעת ים סוף. ולכן אדם שיודה לקב״ה על הנס של קריעת ים סוף, מקווה שבקרוב הוא יזכה לקריעת ים סוף הפרטי שלו. 

השבוע אנו קוראים בפרשתנו חיי שרה על השידוך היהודי הראשון – יצחק ורבקה. גם זה לא היה קל. החתן היה בארץ כנען והכלה התגוררה בחרן, שזה על הגבול של טורקיה וסוריה, ובימים של טרום האינטרנט, תמונות, דואר וכו׳ אליעזר נשלח לחרן כדי להביא את המיועדת לארץ ישראל. 

אליעזר שקיבל את השליחות מאברהם ללכת לחרן תהה בקול: ״ויאמר אליו העבד אולי לא תאבה האשה ללכת אחרי אל הארץ הזאת״ (בראשית כד, ה). מי אומר שהיא תסכים לעזוב את בית הוריה וללכת אחרי עבד שמספר לה על חתן עשיר שהיא מעולם לא ראתה ואפילו תמונה שלו הוא לא הביא 

אברהם ענה לו תשובה בוטחת: ״ה׳ אלוקי השמים אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי ואשר דבר לי ואשר נשבע לי לאמור לזרעך אתן את הארץ הזאת הוא ישלח מלאכו לפניך ולקחת אשה לבני משם״ (כד, ז). בפשטות זה נשמע תשובה של אדם מאמין כמו שכולנו אומרים: ״ה׳ יעזור״. 

אבל נשאלת השאלה, מאיפה הביטחון הזה שה’ ישלח את מלאכו ויביא משם את השידוך. אפשר לקוות, להתפלל, אבל אברהם דיבר בשפה וודאית. הוא לא הביע תקוה שזה מה שיקרה אלא הוא קבע עובדה שזה מה שהולך לקרות. 

למי מגיע שידוך טוב? 

רש”י מגלה לנו את הסיבה. אברהם אבינו אמר: ״ה׳ אלוקי השמים ולא אמר אלוקי הארץ, ולמעלה אמר ואשביעך בה׳ אלוקי השמים ואלוקי הארץ, אמר לו עכשיו הוא אלוקי השמים ואלוקי הארץ שהרגלתיו בפי הבריות, אבל כשלקחני מבית אבי הי׳ אלוקי השמים ולא אלוקי הארץ שלא היו באי עולם מכירים בו ושמו לא הי׳ רגיל בארץ״. 

אומר הרבי בשיחה שאברהם אבינו היה בטוח שה׳ יצליח את דרכו בזכות זה שהוא עשה את הקב״ה ל״אלוקי הארץ״. עד שאברהם אבינו התחיל את עבודתו, שמו של הקב״ה כמעט נשכח מהעולם. אברהם הוא היה זה שהלך ממקום למקום וגילה לכל באי עולם שיש בעה״ב לבירה זו, ויתרה מזו מדייק הרבי: ״שהרגלתיו בפי הבריות״. לא רק שהם שמעו את זה ממנו פעם אחת אלא שהוא הרגיל אותם לדבר ולהזכיר את שמו של הקב״ה. בורא עולם הפך לשם שמוזכר בכל בית, עד שאפילו קטנים ידעו שיש בורא לעולם. ולכן הוא היה בטוח שבזכות זה הקב״ה יצליח דרכו וישלח מלאכו וימציא לבנו את השידוך הנכון. (שיחת מוצש״ק חיי״ש תשל״ט, שיחות קודש תשל״ט ח״א ע’ 242). 

הרי לנו שבפרשתנו יש את הסגולה הכי טובה לשידוך: להפיץ את האמונה בבורא עולם כמו אברהם אבינו, בין אם זה ללא-יהודים, וללמד אותם שיש בורא עולם והם יכולים להתפלל אליו, לאהוב אותו ולשמור את שבע מצות בני נח, ועאכו״כ אם זה ליהודים, לקרב אותם ליהדות. 

הרב היהודי שהשפיע על מיליוני גויים  

בשבת שעברה נפטר הרב יונתן סאקס ע״ה. בעשרים השנים האחרונות הוא היה זה שיותר מכל אדם אחר בעולם עסק בלהביא את שמו של הקב״ה לעולם הלא-יהודי ולהרגיל אותו בפי הבריות. 

בשנת 1993 תקופה קצרה אחרי שהוא עלה לכס הרב הראשי התרחשה באנגליה טרגדיה נוראה. שני ילדים בני עשר חטפו ורצחו ילד בן שנתיים. האירוע הזה עורר זעזוע עצום בבריטניה ובעולם כולו. 

הרב סאקס כתב בזמנו כתבה בעיתון שזוהי אזעקה וקריאה לכך שחייבים להתעורר וללמד בבתי ספר את ערכי המשפחה. הוא כתב ודיבר ע״כ שבימינו התא המשפחתי התפרק. אין הורים שייראו דוגמה וייקחו אחריות, ולכן הוא סבר שצריך ללמד את הילדים בעודם קטנים שהם צריכים להיות הורים אחראים, הוא אמר: נתחיל עכשיו ואת התוצאות נראה בעוד עשרים שנה. 

ראש הממשלה דאז ג׳ון מייג׳ור קרא את הכתבה והזמין את הרב סאקס לפגישה כדי שייעץ מהי הדרך הנכונה לחיזוק החינוך הכללי בבריטניה. בהמשך לכך הוא הפך למעין מנהיג רוחני של ראשי המדינה באנגליה. 

הרב סאקס סיפר שבדרך חזרה מהלווייתו של יצחק רבין ע״ה, הוא טס במטוס פרטי ביחד עם ראש הממשלה, הנסיך צ׳ארלס, מנהיג האופוזיציה ועוד. כדרכו, הוא הוציא את החומש והחל לעיין בפרשת השבוע, ואז פונה אליו ראש הממשלה ושואל אותו מה אתה לומד, בא ותחלוק אתנו. וכך במשך שעה ארוכה בדרך מישראל לאנגליה הרב סאקס נתן שיעור בפרשת השבוע למנהיגי המדינה. הוא סיפר שהם גילו התעניינות עצומה והתקיים ביניהם דיון פורה מאוד. זוהי התמצית של ״אלוקי הארץ״, ״הרגלתיו בפי הבריות״. בנוסף לכך הוא גם כתב ספרים שדיברו לא רק ליהודים אלא לכל באי עולם. 

את ההשקפה הזאת שצריך לפנות לא רק ליהודים אלא לכל באי עולם, הרב סאקס אמר שהוא קיבל מהרבי, וכשעושים את זה, אומר הרבי, שזה לא רק סגולה לשידוך אלא כשאתה עושה את העבודה של הקב״ה, הוא ימלא את כל משאלותיך לטובה, אמן. 

לפרסום רעיונות, הארות וסיפורים בנושא, אנא שלחו אותם כאן למטה

חיפוש

תגיות:

you're currently offline