קטגוריהחיי שרה

סגולה לשידוך

ס

אנשים תרים אחר סגולות רבות למציאת שידוך. בפרשתנו אנו קוראים שאברהם שאב ביטחון גמור שאליעזר עבדו ימצא שידוך מתאים ליצחק, כי אברהם הסיק שפרסום שם ה' והפצת האמונה על ידו בעולם יזכו את בנו בשידוך ראוי.

ביחד אבל לחוד

ב

בוויכוח של אברהם עם בני חת מסתתרת נוסחת הקסם של חיי היהודי בעולם הגדול: אברהם רואה את עצמו כאזרח מן השורה, ולצד זאת מקפיד לשמר את זהותו היהודית. "גר ותושב אנכי עמכם".

איזו צדקה חשובה יותר?

א

מי קודם לארוחת בוקר – האדם או הבהמה, ולאיזה חיה צריכים לדאוג במיוחד למזון בשבת?
בפרשתנו, אליעזר מקדים לשתות לפני הגמלים, כי המים חיוניים לאדם ובמצב של פיקוח נפשות האדם קודם לבהמה. המסר עבורנו: את הצדקה שלנו יש להקדים ולתת למי שנמצא במצב של פיקוח נפש רוחני. יש לחזק את החינוך היהודי שישמר את הזהות בעתיד.

חיפוש

תגיות: