קטגוריהסוכות

יהודים וגשם?!

י

חזאים ועזרים טכנולוגיים מתקדמים לא מצליחים לחזות את מזג האוויר בצורה מדויקת, ואף טועים לרוב. הגשם מסמל עבורנו את התלות המוחלטת של האדם בבורא עולם ובתפילה לבואו אנו מגלים את ה' בעולם.

תמיד טוב להיות בחברת ‘הדסים’

ת

אסור להטיל בבגד חמש ציציות, מברכים על אתרוג אחד בלבד ומניחים רק שתי תפילין ולא שלוש, ואילו מההדסים ניתן להוסיף כמה שרוצים. ההדס משול לאדם שמפיץ ריח טוב סביבו, שמאיר פנים ונחמד לכל אחד, ומכאלו אנו רוצים כמה שיותר...

מהי האובססיה של יהודים עם אוכל?

מ

החגים היהודיים רווים במאכלים שונים. ומה עם סוכות? נראה שההקפדה על האכילה בתוך הסוכה מזכירה לנו את הנס הממושך ביותר שאירע לעם היהודי, נס ה'מַן' שירד במדבר והחייה את העם במשך ארבעים שנה.

הניגון מדוקשיץ

ה

רק לאחר חטא העגל והתשובה שבאה בעקבותיו, שהוכיחה כי גם אלו שנפלו למטה מסוגלים לשוב בחזרה, מגיע חג הסוכות שבו השמחה שלימה.

סוכה עשויה ‘במבו’

ס

מדוע נבהלו השכנים הסינים למראה רב יהודי בתוך סוכה מ'במבו', ואיך הגיבו כאשר הסוכה הפכה לרגילה? על כוונה והשגחה אלוקית בכל מקום

להחזיק בידית של הדלת…

ל

המצווה הקלה ביותר לביצוע היא ברכת הלולב, וניתן לבצעה על ‘רגל אחת’. איננו ממתינים עד שהיהודי ייכנס כולו לסוכה המקיפה את כל הגוף, שכן מצווה אחת מקשרת אותו לנצח לקב”ה המצוות הקשות לביצוע כשהרבי יצא עם ‘עשרת המבצעים’, היו ‘מבצעים’ שמטבע הדברים היו קלים יותר לעיכול ולהשפעה, ולעומתם היו ‘מבצעים’ שהיו קשים יותר. למשל, לבוא למישהו ולהציע לו להתחיל...

חיפוש

תגיות:

you're currently offline