קטגוריהבא

מעיל פרווה יהודי

מ

עם פרישתו של נשיא ארצות-הברית ג'ימי קרטר ממשרתו, קרא הרבי לזכור להוקיר את ההחלטות והדברים הטובים שעשה בכהונתו. התורה אוסרת לתעב מצריים בשל הטובות שעשו בעבור ישראל, וכך יש לנהוג כלפי כל אחד.

גורל אחד לכולנו?

ג

מריחת הדם על המשקוף בפסח מזכירה את הסיבה שהובילה לגלות מצרים: מכירת יוסף, וטבילת כותנתו בדם הגדי. כדי לצאת מהגלות עלינו לשבת ביחד סביב שולחן הסדר ולהרבות באהבת ישראל.

להשתחרר מהקיבעון

ל

היהודים במצרים, כמו גם היהודים בגרמניה, התקשו לחלץ את עצמם מהסכנה והקושי. קשה לשנות הרגלים ולצאת מהמסגרת אליה אנו מקובעים ומורגלים. כאן מגיעה התורה ומצווה עלינו 'לצאת ממצרים' בכל יום.

לפני שהצ’ולנט יגמר…

ל

האם טוב למהר? בני ישראל יוצאים ממצרים "בחיפזון", לא מסיבה נכונה. כדי לבצע בחיינו שינוי מהותי שגם יחזיק מעמד לאורך זמן, יש להתקדם צעד אחר צעד.

הכוח להתחיל הכול מחדש

ה

יוד שבט
במשך שלושה עשורים ובשלושה מדינות שונות, פעל הרבי הקודם אל מול אתגרים חדשים ובנה מחדש את תנועת חב"ד והקים עולה של תורה.

לעשירים כולם מקשיבים

ל

היהדות מזהה את כוחו של הכסף לשדרג את היכולות הרוחניות של האדם ולא מסתייגת ממנו. מאז ימי אברהם, ייעד אלוקים את עם-ישראל להיות אור לגויים, ולאדם בעל ממון - כוח השפעה רב.

כיצד מנהיג נבחר

כ

לפני שבעים שנה קיבל הרבי את הנשיאות, ובדברים ספורים הניח את יסודות דרכה ופעולתה של חסידות חב"ד.

השביעי – המספר החביב בעולמה של היהדות

ה

מדוע המספר שבע נוכח כל-כך ביהדות? המדרש מספר שבראשית הבריאה נוכחות השכינה הורגשה בעולם. אולם מעשי אנוש, החלו תהליך בן שבעה שלבים שבו הם דחקו את רגלי השכינה ל'רקיע השביעי'. לתמונה נכנסו שבעה צדיקים, וכל אחד בדורו פעל להשיב את השכינה לעולם.
במאמרו הראשון הצביע הרבי שדורנו הוא הדור השביעי, והתפקיד שמוטל עליו הוא להוריד את השכינה לעולם, ולהביא את הגאולה.

כאן מתגורר יהודי

כ

בני ישראל לא משנים את שמם, לא מחליפים את לבושם, וכולם במצרים יודעים לזהות יהודי. מצד שני חז"ל מספרים שהם עבדו אלילים. אלא שלצד ירידתם הרוחנית, נותרו היהודים שונים ובולטים מהסביבה המצרית, ובכך הפגינו את מוצאם היהודי בצורה פומבית וייחודית.

חיפוש

תגיות:

you're currently offline