קטגוריהמשפטים

אנרגיה צעירה

א

'נעשה ונשמע' הוא משפט אלמותי ומכונן שנצרב בנפש היהודית לאורך הדורות. מהי התפנית שאירעה בה' סיון שהכינה את הקרקע להכרזה כה משמעותית?

האומץ לבקר בבית הכנסת

ה

האם העיתונים מיהרו לקבוע כי יהודים הבאים לבית הכנסת מונעים מאומץ ועקשנות? אירוע ארבעת השבויים האחרון, מזכיר אירוע היסטורי מלפני 1,000 שנה בו ההשגחה העליונה שלחה ארבעה רבנים חשובים לקהילות שונות, אותן הקימו והחיו מחדש. מה ניתן להסיק מכך לימינו?

מי מנסה להרעיל את המים

מ

התורה הנגלית משולה למים והחסידות ליין, שבשונה ממים נותן טעם וחיות לאדם. פרשתנו פותחת בדיני עבד – דבר שנראה כלא רלוונטי לימינו. פירושה של תורת החסידות הופך את הציווי למסר חי שנוגע לחיי כל יהודי בזמנינו לא פחות מבעבר.

לא ‘לערוק’ מהמערכה

ל

בפרשתנו התורה מעמידה ליהודי סדר עדיפות מוסרי בנתינת צדקה ומעשי חסד: הראשונים להסתייע הם המשפחה החברים והשכנים במעגל הקרוב. רק אז ניתן להתפנות להציל את העולם, ועד אז – להכיר טובה למי שהיטיבו לנו.

ללמוד מהגנב

ל

התורה בוחרת לפתוח את משפטי התורה דווקא בדיני אדם שגנב, ולא בכדי. היא משיתה עליו עונש חמור מגזלן, שכן, גנב החוטא בסתר וחושש מעיני הבריות מייצג מוסר כפול של מתחזה. על יהודי לחיות בתחושה שאלוקים מביט בו כל העת, ולנהוג בהתאם.

חיפוש

תגיות:

you're currently offline