Tagאברהם

לא להיפרדות!

ל

אברהם חושש מסגנונו הרע של לוט ובוחר להיפרד ממנו. האם זה היה צעד נכון? לפי אחת הדעות, אם אברהם היה גר בשכנות, היה מחזירו למוטב. בהמשך, יציאתו למלחמה בעבור לוט מוכיחה כי אסור לנו להתנער מאחריות ועלינו לדאוג לכל יהודי.

אכפת לך? תתעלף!

א

אלוקים מצפה מאברהם שייצא מעצמו ויזעק סנגוריה על תושבי סדום ועמורה, העומדים להישמד. בתגובה הוא מציג טיעונים לוגיים… אם ילדינו יראו הורים אכפתיים ביהדותם, הדבר ייחרט בליבם לעד.

חיפוש

תגיות:

you're currently offline