Tagישראל

לא לאיחוד בתי ספר

ל

קורח מרוכז בעצמו ומערער את כל היסודות כדי לזכות בשררה. היהדות טוענת להפך: עליך להניח את האגו בצד ולהציב את השני במקום הראשון.

החג של היזמים

ה

קבוצת אנשים בעלי תעוזה ומעוף מציעים למשה רעיון שלא קיים בספר החוקים: הזדמנות חוזרת לקיום מצווה. על החג שסלל דרך חדשה

חיפוש

תגיות:

you're currently offline