Tagמסירות נפש

השמחה שאחרי העצב

ה

היהדות גורסת כי לאחר אירוע מצער מגיע שלב הצמיחה. הלוחות השניות הביאו איתם את התורה שבעל פה; לאחר צער הסליחה והמחילה שבכיפור מגיע חג סוכות השמח, וכך גם לאחר שאדם נפטר – פעולות טובות שייעשו לזכרו יביאו ברכה לנשמה ולכל המשפחה.

האינסטינקט היהודי

ה

חסידי חב"ד מסרו את נפשם על שמירת שבת, אכילת מזון כשר והפעלת בתי-כנסת וישיבות. אלו תחומים שההלכה לא דורשת למות עבורם, אולם כשיהודי מרגיש שמנסים לערער את יהדותו, הוא מתקומם באופן אינסטינקטיבי ויעשה הכול כדי לשמור על זהותו.

דמות פיקטיבית

ד

ברגעים הדרמטיים בהם יוסף מתוודע לאחיו, האחים נתקפים בפחד. כמו משה רבנו שמסר את נפשו עבור עם ישראל, פניו של יוסף קרנו באור יקרות, שהטיל על האחים פחד.

קונספירציה קומוניסטית

ק

עובדה מדהימה: השר לביטחון המדינה של ברית המועצות ומקורבו של סטאלין עסוק בשלושה חסידים צעירים שמנסים להבריח את הגבול... על אלו שקידשו את שמו של ה' בפועל.

למי מגיע הקרדיט?

ל

לארון הברית שותפים רבים, אבל במקרא הוא מיוחס לבצלאל בלבד. הסיבה: בצלאל מסר את נפשו על בנייתו. אותם יהודים שמסרו את נפשם על שמירת המצוות. עבורם זה לא היתה חוויה זמנית, אלא אירוע שהשפיע על כל חייהם.

מי חינך אותם?

מ

משלחת של זקני ישראל יוצאת לארמון פרעה כדי לבקש רחמים על עמם. בדרכם פוגשים במראות זוועתיים ונמלטים בחרדה. נותרים שני אחים שמוכנים גם למות למען אחיהם האומללים. מי הם ההורים שגידלו אותם, וכיצד נטעו בהם תכונות אציליות אלו.

איך מדליקים את נרות החנוכה…״

א

אם 'למחיה שלחני אלוקים', מדוע היה צריך יוסף להתגלגל לכלא לזמן כה ממושך ולחוות סבל רב? הרבי מסביר, כי מאסרו של הרבי הקודם ושחרורו הניסי נסך כוח ועוצמה בחסידיו שמסרו את נפשם ברוסיה הקומוניסטית, והם שאבו מכך עידוד. מיוסף מקבל היהודי כוח ותעצומות להמשיך ולהאמין למרות הכול.

חיפוש

תגיות:

you're currently offline