Tagמסירות נפש

מעיל פרווה יהודי

מ

עם פרישתו של נשיא ארצות-הברית ג'ימי קרטר ממשרתו, קרא הרבי לזכור להוקיר את ההחלטות והדברים הטובים שעשה בכהונתו. התורה אוסרת לתעב מצריים בשל הטובות שעשו בעבור ישראל, וכך יש לנהוג כלפי כל אחד.

לשחות נגד הזרם…

ל

יעקב בוחר את יהודה להיות מי שיקים ישיבה במצרים. הוא יודע שהעם היהודי צועד לקראת שנות גלות קשות וארוכות, והוא בוחר ביהודה, שמסר את נפשו עבור אחיו, להכין את הקרקע לגלות.

השמחה שאחרי העצב

ה

היהדות גורסת כי לאחר אירוע מצער מגיע שלב הצמיחה. הלוחות השניות הביאו איתם את התורה שבעל פה; לאחר צער הסליחה והמחילה שבכיפור מגיע חג סוכות השמח, וכך גם לאחר שאדם נפטר – פעולות טובות שייעשו לזכרו יביאו ברכה לנשמה ולכל המשפחה.

האינסטינקט היהודי

ה

חסידי חב"ד מסרו את נפשם על שמירת שבת, אכילת מזון כשר והפעלת בתי-כנסת וישיבות. אלו תחומים שההלכה לא דורשת למות עבורם, אולם כשיהודי מרגיש שמנסים לערער את יהדותו, הוא מתקומם באופן אינסטינקטיבי ויעשה הכול כדי לשמור על זהותו.

דמות פיקטיבית

ד

ברגעים הדרמטיים בהם יוסף מתוודע לאחיו, האחים נתקפים בפחד. כמו משה רבנו שמסר את נפשו עבור עם ישראל, פניו של יוסף קרנו באור יקרות, שהטיל על האחים פחד.

קונספירציה קומוניסטית

ק

עובדה מדהימה: השר לביטחון המדינה של ברית המועצות ומקורבו של סטאלין עסוק בשלושה חסידים צעירים שמנסים להבריח את הגבול... על אלו שקידשו את שמו של ה' בפועל.

למי מגיע הקרדיט?

ל

לארון הברית שותפים רבים, אבל במקרא הוא מיוחס לבצלאל בלבד. הסיבה: בצלאל מסר את נפשו על בנייתו. אותם יהודים שמסרו את נפשם על שמירת המצוות. עבורם זה לא היתה חוויה זמנית, אלא אירוע שהשפיע על כל חייהם.

חיפוש

תגיות:

you're currently offline