Tagתשובה

להפיל את הדלתות

ל

בראש השנה אנו קוראים שאלוקים נענה לתפילתו של ישמעאל, וביום כיפור שמוחל לאנשי נינוה שהיו חוטאים גדולים. כיצד אנו מבקשים מהשם שייתן לנו שנה טובה.

כל נדרי: הרצח ביום הדין והנקמה שלא באה

כ

הרצח המחריד ביום ראשון של ר״ה שנת 1972 – תשל״ג, התפלל הרב גרוסמן בבית הכנסת הגדול במגדל העמק, כשלפתע הרגיש טפיחה על גבו. כשהסתובב לאחור, עמד מולו ראש העיר ״החזק״ של מגדל העמק, מר צבי אלדרוטי, שאמר לו: ״כבוד הרב, אני חייב לדבר אתך דחוף”. הם פנו לחדר צדדי, ושם ראש העיר שאל אותו האם שמע על הרצח אתמול בלילה? הרב לא ידע על מה הוא מדבר, וראש העיר נזף בו: “אתה רב העיר ולא יודע מה קורה פה...

חיפוש

תגיות:

you're currently offline