קטגוריהבראשית

הצהרת כוונות 

ה

לצד הכאב הבלתי נתפס בצבצו השבוע מספר נקודות אור. עלינו לשאוב אופטימיות ולהמשיך בחיים ככל הניתן לצד פעולות רוחניות הנדרשות בעת צרה.

למה מברכים על האש במוצאי שבת?

ל

נרות-שבת, נר הבדלה, נרות בית הכנסת ונר נשמה – ביהדות שמור מקום נכבד לאור, ואנו מצווים להיות 'אור לגויים'. כי תפקידנו כיהודים הוא להאיר את העולם באור רוחני באמצעות דוגמה חיה ומאירה.

התרופה לעצב

ה

כשאלוקים העניש את המין האנושי על חטא עץ הדעת, נכנס מרכיב העצבות לחיינו – ויחד איתו המשימה לשמוח למרות האתגרים

המצווה הראשונה בתורה: לעשות עוד יהודי

ה

המצווה הראשונה בתורה היא ללדת ילדים, וכמה שיותר. 'פרו ורבו' רלוונטית לכל החיים, גם למי ש'עברו את הגיל': במעשה של קירוב יהודי נוסף לחיי תורה ומצוות אנו יוצרים בעולם חיים יהודיים חדשים. המצווה גם לא מוגבלת במידה וכמות: יש לעשות כמה שיותר.

באיזה ‘יום’ נולדת

ב

בפנקסו של רבי יהושע נמצאה תחזית שרלוונטית לכל אחד מאיתנו: לפי היום בשבוע שבו נולדנו נדע באלו תכונות הצטיינו במיוחד. מאחר ולכל יום יש סגולה מיוחדת, עלינו לנצל כל יום בלהשקיע ולהצטיין בתחום המיוחד שמאיר בו: יש יום של מזל ויש יום של חסד.

חיפוש

תגיות:

you're currently offline