קטגוריהבחוקתי

לזכור דרך הרגש

ל

חכמים מוצאים דרכים מקוריות כדי לשמר את התורה בזיכרון. מהם אנו יכולים ללמוד כיצד נדאג שהדורות הבאים יינצרו את היהדות בליבם לנצח.

חלישות הדעת

ח

שורת עדויות בדברי חז"ל ובהיסטוריה היהודית מלמדות, כי חלישות הדעת אצל צדיקים גורמת להורדת גשמים ולהשראת ברכות בעולם. מהי אותה תכונה, וכיצד אנו מסוגלים להגיע אליה בעצמנו.

חיפוש

תגיות:

you're currently offline