קטגוריהחגים

יהודים וגשם?!

י

חזאים ועזרים טכנולוגיים מתקדמים לא מצליחים לחזות את מזג האוויר בצורה מדויקת, ואף טועים לרוב. הגשם מסמל עבורנו את התלות המוחלטת של האדם בבורא עולם ובתפילה לבואו אנו מגלים את ה' בעולם.

תמיד טוב להיות בחברת ‘הדסים’

ת

אסור להטיל בבגד חמש ציציות, מברכים על אתרוג אחד בלבד ומניחים רק שתי תפילין ולא שלוש, ואילו מההדסים ניתן להוסיף כמה שרוצים. ההדס משול לאדם שמפיץ ריח טוב סביבו, שמאיר פנים ונחמד לכל אחד, ומכאלו אנו רוצים כמה שיותר...

מהי האובססיה של יהודים עם אוכל?

מ

החגים היהודיים רווים במאכלים שונים. ומה עם סוכות? נראה שההקפדה על האכילה בתוך הסוכה מזכירה לנו את הנס הממושך ביותר שאירע לעם היהודי, נס ה'מַן' שירד במדבר והחייה את העם במשך ארבעים שנה.

כל נדרי: זעזוע? געגוע!

כ

תפילת 'עלינו לשבח' אותה אנו אומרים שלוש פעמים ביום, ליוותה יהודים רבים שבחרו באמונתם בקב"ה ומסרו את נפשם על קידוש השם. על האהבה הבלתי מוסברת של יהודים לה' שמביאה אותם לבית הכנסת בכל שנה ביום הכיפורים.

חיפוש

תגיות:

you're currently offline