קטגוריהויקרא

חלישות הדעת

ח

שורת עדויות בדברי חז"ל ובהיסטוריה היהודית מלמדות, כי חלישות הדעת אצל צדיקים גורמת להורדת גשמים ולהשראת ברכות בעולם. מהי אותה תכונה, וכיצד אנו מסוגלים להגיע אליה בעצמנו.

חיפוש

תגיות: