קטגוריהויקרא

לשמוח או לא לשמוח?

ל

כאשר אויבי ישראל חווים מפלה יש לשמוח ולהודות לה', אולם כאשר למכר שאיננו מחבבים מתרחשת נפילה אסור לשמוח. ישנם חסידים שמתעלים על עצמם וגומלים טובה תחת רעה.

מה עבר בראש של האבות המייסדים? 

מ

התורה מצווה שהשדות בארץ ישראל אינן נמכרות לצמיתות אלא ל-49 שנה בלבד. בכך שומרת התורה על המבנה המשפחתי לפיו הילדים יגורו בסמיכות להורים, וכך הנכדים יגדלו ליד הסבא שמחנך ומדריך את יהדותם.

מי יותר פופולרי

מ

שיחה תמוהה בין גדולי הדור לכוהן הגדול במוצאי יום הכיפורים מחדדת את השאלה מה יותר חשוב – ההוראות של אלוקים אלינו, או הקשר שלנו איתו.

ה’ ילחם לכם

ה

הניסים שאירעו בישראל במלחמת המפרץ, ניסיון הכיבוש הכושל של סנחריב, ומלחמת הבכורות במצרים נוטעים בנו תקווה לניצחון מוחלט בימים אלו שייעשה בידי הקדוש-ברוך-הוא בעצמו.

מצורעים? אחים!

מ

רבי יהושע בן לוי חיבב את המצורעים, ישב בחברתם וקירב אותם. יש לאמץ את הגישה הזו גם בייחס ליהודים שרמתם הרוחנית נמוכה משלנו.

חיפוש

תגיות:

you're currently offline